body
tr_sar
برچسب ها
tl_sar
برچسب: اوقاف
در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
خوانند باید متولیان بحث مسجد که اوقاف هستند با یک...
کد خبر: ۱۵۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰


در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
کد خبر: ۱۵۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹


در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
معاون فرهنگی اوقاف تهران گفت در جشنواره فیلم و خوشنویسی... و شعر وقف سازمان اوقاف از آثار هنری مختلف از...
حجت الاسلام حسینی معاون فرهنگی اوقاف تهران در خصوص جشنواره... مرکزی جشنوار فیلم و خوشنویسی و شعرسازمان اوقاف مجموع آثار...
کد خبر: ۱۵۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹


در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور...
اوقاف و امور خیریه استان تهران در خصوص نتایج و... خانوادگی پرسنل اوقاف استان تهران است که در هفته آخر... اداره اوقاف جنوب غرب و ساختمان اداره اوقاف ملارد در...
کد خبر: ۱۵۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸


اداره اوقاف وامورخیریه غرب تهران درنظردارد شش دانگ عرصه و...
به گزارش امینانه اداره اوقاف وامورخیریه غرب تهران درنظردارد شش...
کد خبر: ۱۵۵۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


اداره اوقاف وامورخیریه غرب تهران درنظردارد شش دانگ عرصه و...
به گزارش امینانه اداره اوقاف وامورخیریه غرب تهران درنظردارد شش...
کد خبر: ۱۵۵۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
توجه مشکلات اقتصادی موجود در اجتماع اداره اوقاف می تواند...
اوقاف سازمانی است که می تواند این امانت را به... سازمان اوقاف امانت دار خوبی است وی افزود در حال... مشکلات اقتصادی موجود در اجتماع اداره اوقاف می تواند با...
کد خبر: ۱۵۵۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
حسینیه در اداره اوقاف جنوب غرب تهران بخوانید ...
اختیار اداره اوقاف قرار دهیم تا به شکل ممکن از...
کد خبر: ۱۵۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
کد خبر: ۱۵۵۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار در نظر دارد...
به گزارش امینانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار... مزایده بحساب اعلامی امور مالی اداره اوقاف و امور خیریه... تکلیفی درخصوص انعقاد قرارداد نخواهد داشت وچنانچه به نظراداره اوقاف...
کد خبر: ۱۵۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران در نظر...
به گزارش امینانه اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق... اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه... ومقررات جاریه اوقافی برای مدت یکسال به اجاره واگذار نماید... 274 اداره اوقاف جنوب شرق تسلیم و رسید دریافت نمایند...
کد خبر: ۱۵۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران در نظر...
به گزارش امینانه اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق... اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه... ومقررات جاریه اوقافی برای مدت یکسال به اجاره واگذار نماید... اوقاف جنوب شرق تسلیم و رسید دریافت نمایند8‏- کمیسیون مزایده...
کد خبر: ۱۵۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


استفتائات/
العالی هیات فقهی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه...
کد خبر: ۱۵۵۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


استفتائات/
فقهی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه انتهای پیام/...
کد خبر: ۱۵۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


ق م اما مطابق ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1363... قانون اوقاف مصوب 63 ب ایجاد حق انتفاع برای موقوف... و اختیارات سازمان حج اوقاف و امور خیریه مصوب 1363... 8 قانون اوقاف "در آمد موقوفات مجهول المصرف صرف تحقیق...
کد خبر: ۱۵۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
حسینیه برقرار بود ما آن را در اختیار اداره اوقاف... را در اوقاف ثبت می کنند که این کارهای خیر...
کد خبر: ۱۵۵۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
کد خبر: ۱۵۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
موسوی مسئول امور فر هنگی اداره اوقاف جنوب غرب تهران...
موسوی مسئول امور فر هنگی اداره اوقاف جنوب غرب تهران...
کد خبر: ۱۵۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


کد خبر: ۱۵۵۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵


در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
کد خبر: ۱۵۵۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵


box