body
tr_sar
برچسب ها
tl_sar
برچسب: مزایده
آگهی مزایده عرصه واعیان یک باب مغازه تجاری ازرقبات موقوفه...
اجاره بها ماهیانه به عنوان پایه مزایده مبلغ000‏/000‏/10می باشد 2‏-... مدت اجاره یکسال کامل شمسی است 3‏- برنده مزایده کسی... مزایده بحساب 100722063‏/128 با نک ملی بنام سازمان اوقاف تودیع... عدد نوشته شود 6‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به...
کد خبر: ۱۶۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


آگهی مزایده عرصه واعیان یک باب سوله ازرقبات موقوفه عبدالغفورللِه...
اجاره بها ماهیانه به عنوان پایه مزایده مبلغ000‏/000‏/43 ریال می... مزایده کسی است که بالاترین مبلغ اجاره را پیشنهاد دهد... می بایست مبلغ 000‏/600‏/51 ریال بعنوان سپرده مزایده بحساب 100722063‏/128... 6‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به درخواست های شفاهی...
کد خبر: ۱۶۸۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


آگهی مزایده 5 باب مغازه از رقبات عرصه و اعیان...
پاکدشت را برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده... ماهیانه 000‏/700‏/2ریال جهت پایه مزایده 2‏-پاکدشت – مامازند – میدان... ماهیانه 000‏/500‏/1 ریال جهت پایه مزایده 3‏-پاکدشت – مامازند –... بهاء ماهیانه 000‏/600‏/1 ریال جهت پایه مزایده 4‏-پاکدشت – مامازند...
کد خبر: ۱۶۸۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


آگهی مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 107 مترمربع واقع...
آگهی مزایده نوبت دوم به گزارش امینانه روابط عمومی... مسکونی را از طریق مزایده کتبی و برابر شروط وتعهدات... به عنوان پایه مزایده ماهیانه 000‏‏/000‏‏/15 ریال شروط وتعهدات 1‏‏‏-... مزایده میبایست در موقع تنظیم قرارداد اجاره ضامن معتبر ترجیحاً...
کد خبر: ۱۶۸۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰


آگهی مزایده 10 قطعه زمین زراعتی موقوفه شیر محمد واقع...
پیشنهاد دهنده می بایستی اجاره یک ماه مبلغ پایه مزایده... غیر از شرایط آگهی مزایده داشته باشد ترتیب اثر داده... نخواهدشد 12‏- مزایده کتبی بوده ومزایده حضوری بعمل نخواهدآمد 13‏-... اگربرنده مزایده ازتنظیم سند اجاره خودداری نماید سپرده اش بنفع...
کد خبر: ۱۶۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹


آگهی مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه شماره 10...
ع واقع در خیابان بخشداری را از طریق مزایده به... اجاره واگذار نماید مشخصات مورد مزایده مغازه شماره 10 بمساحت... آگهی 1- برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ اجاره... صورتجلسه مزایده خواهد بود و افراد ممنوع المعامله حق شرکت...
کد خبر: ۱۶۷۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


آگهی مزایده عرصه و اعیان یک قطعه باغ و عرصه...
طریق مزایده برابر ضوابط با شرایط زیر از طریق مزایده... واقع در قریه لواسان بزرگ با پایه مزایده ماهیانه 000‏/100‏/1... ریال جهت یک دوره یک ساله دور اول مزایده شروط... آگهی مزایده باغ 1 متقاضیان می بایستی جهت شرکت در...
کد خبر: ۱۶۷۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


آگهی مزایده یک باب مغازه واقع در صفادشت از رقبات...
کد خبر: ۱۶۶۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱


آگهی مزایده یک قطعه زمین زراعی از رقبات موقوفه خاورسلیمان...
را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید شروط آگهی... مزایده بایستی مبلغ 000‏/600‏/2 ریال به حساب اعلامی اداره در... نمایند 3‏- جلسه مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ... برنده مزایده اعلام میگردد 4- برنده مزایده کسی است که...
کد خبر: ۱۶۵۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


آگهی مزایده عرصه واعیان یک باب سوله شماره 47 به...
1‏- اجاره بها ماهیانه به عنوان پایه مزایده مبلغ000‏/000‏/42 می... مزایده کسی است که بالاترین مبلغ اجاره پیشنهاد دهد و... بعنوان سپرده مزایده بحساب 100722063‏/128 با نک ملی شعبه صندوق... واضح و با حروف و عدد نوشته شود 6‏- مزایده...
کد خبر: ۱۶۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


آگهی مزایده عرصه واعیان یک باب مغازه تجاری شماره 15...
1‏- اجاره بها ماهیانه به عنوان پایه مزایده مبلغ000‏/000‏/10می باشد... 2‏- مدت اجاره یکسال کامل شمسی است 3‏- برنده مزایده... بعنوان سپرده مزایده بحساب 100722063‏/128 با نک ملی شعبه صندوق... واضح و با حروف و عدد نوشته شود 6‏- مزایده...
کد خبر: ۱۶۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


آگهی مزایده عرصه واعیان یک باب مغازه تجاری شماره 16...
اجاره بها ماهیانه به عنوان پایه مزایده مبلغ000‏/000‏/10می باشد 2‏-... مدت اجاره یکسال کامل شمسی است 3‏- برنده مزایده کسی... سپرده مزایده بحساب 100722063‏/128 با نک ملی شعبه صندوق راسخون... و با حروف و عدد نوشته شود 6‏- مزایده بصورت...
کد خبر: ۱۶۴۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


آگهی مزایده دو باب منزل مسکونی از موقوفه محمد ابراهیم...
طریق مزایده کتبی و برابر شروط وتعهدات ذیل به اجاره... مزایده ماهیانه 000‏/000‏/10 ریال 2‏- یک واحد آپارتمان به مساحت... عنوان پایه مزایده ماهیانه 000‏/000‏/15 ریال شروط وتعهدات 1‏‏- مدت... اجاره یک سال کامل خورشیدی می باشد 2‏‏- برنده مزایده...
کد خبر: ۱۶۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸


آگهی مزایده اجاره یک واحد آپارتمان از موقوفه حسینیه چشمه...
را برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری با قیمت پایه مزایده... ماهیانه 3 500 000 ریال از طریق مزایده به اجاره... دریافت نماید 3‏‏- برنده مزایده کسی شناخته می شود که... گردد ویا شرایطی غیرازشرایط آگهی مزایده داشته باشد و یا...
کد خبر: ۱۶۴۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


آگهی مزایده یکدستگاه تراکتور فرگوسن و یکدستگاه موتور سه چرخ...
ع را از طریق مزایده به شرح ذیل به فروش... نماید 3‏‏‏- برنده مزایده کسی شناخته می شود که بیشترین... مردود خواهدبود 4‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده... شرایطی غیرازشرایط آگهی مزایده داشته باشد و یا مخدوش باشد...
کد خبر: ۱۶۴۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


آگهی مزایده اجاره یک واحد آپارتمان از موقوفه حسینیه چشمه...
مزایده ماهیانه 3 500 000 ریال از طریق مزایده به... ورسید دریافت نماید 3‏‏- برنده مزایده کسی شناخته می شود... واصل گردد ویا شرایطی غیرازشرایط آگهی مزایده داشته باشد و... 6‏‏- کمیسیون مزایده درروز چهار شنبه مورخ 03‏/03‏/1396 ساعت 11...
کد خبر: ۱۶۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


و مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی صرفاً جهت...
مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی صرفاً جهت استفاده... تجاری باجاره واگذار نماید شروط و تعهدات مزایده 1‏‏‏‏-مدت اجاره... پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000‏‏‏‏/000‏‏‏‏/24 ریال... میباشد 3‏‏‏‏- داوطلبین جهت شرکت در آگهی مزایده بایستی مبلغ...
کد خبر: ۱۶۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲


قانون موجر و مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی...
و مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی صرفاً جهت... استفاده تجاری باجاره واگذار نماید شروط و تعهدات مزایده 1‏‏‏-مدت... بعنوان پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000‏‏‏/000‏‏‏/41... ریال میباشد 3‏‏‏- داوطلبین جهت شرکت در آگهی مزایده بایستی...
کد خبر: ۱۶۳۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲


ولیعصر را از طریق مزایده برابر مقررات و شروط ذیل...
واقع در خیابان ولیعصر را از طریق مزایده برابر مقررات...
کد خبر: ۱۶۳۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰


کد خبر: ۱۶۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰


box
tr_sar
آخرین اخبار
tl_sar
box