body
tr_sar
برچسب ها
tl_sar
برچسب: استفتائات رهبری درباره وقف
استفتائات/
با توجه به درخواست مخاطبین روزانه یکی از استفتائات رهبر... معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد ...
داشته ام وقفنامه برایم نوشته اند ولی نویسنده آن به... طور وقف آن را تنظیم کرده و بنده را هم... با توجه به اینکه نویسنده وقفنامه مرا از چگونگی این... وقفنامه آگاه نکرده و با توجه به اینکه من این...
کد خبر: ۱۴۸۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲


استفتائات/
با توجه به درخواست مخاطبین روزانه یکی از استفتائات رهبر... معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد ...
انگوری را وقف کرده اند و چند سال پیش از... زبان آذری وقف کرده اند و با صیغه مخصوص ادا... نکرده اند بلکه گفته اند من این باغ را وقف... حسین ع بشود بسمه تعالی وقف قابل خرید و فروش...
کد خبر: ۱۴۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
تعدادی از سوالات شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش... قرار گرفته را با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری... وقف نموده است و بعداً به یکی از ورثه‏اش وصیّت... حکمی دارد ج تغییر و تبدیل وقف از وقف منفعت...
کد خبر: ۱۲۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۰


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
تعدادی از سوالات شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش... قرار گرفته را با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری... منتشر نموده ایم س 2032 عبارت زیر در وقفنامه‏ای آمده... است در صیغه وقف شرط شده که هیأتی از عموم...
کد خبر: ۱۱۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
تعدادی از سوالات شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش... قرار گرفته را با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری... از املاک خود را در جهت مصالح عمومی وقف نماید... مربوط به شهرداری است حق ندارد آنها را وقف کند...
کد خبر: ۱۱۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۹


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
تعدادی از سوالات شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش... قرار گرفته را با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری... منتشر نموده ایم س 2021 آیا جایز است متولّی وقف... نماید ج متولّی وقف حق این کار را ندارد ولی...
کد خبر: ۱۱۲۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۹


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
وقف را بر کنار کند و در صورتی که جایز... مقررات قانونی به او اجازه می‏دهد حق دارد در وقف‏هایی...
کد خبر: ۱۱۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
از وقف استفاده می‏کنند و همگی هم مسلمان هستند فرد... به عنوان متولّی وقف معرفی کنند ج تولیت وقف مسلمانان... وقف معیّن کند و تعیین متولّی بعدی را هم بر... هنگام انشاء صیغه وقف به عنوان متولی آن معیّن می‏کند...
کد خبر: ۱۱۰۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۹


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
تعدادی از سوالات شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش... قرار گرفته را با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری... و سالهای زیادی بر آنها گذشته و وقف خاص هم... در نظر گرفته شده حکم وقف عام را دارد مگر...
کد خبر: ۱۰۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
تعدادی از سوالات شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش... قرار گرفته را با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری... کسی که فاقد شرایط است حق تصدّی تولیت وقف و... متولّی منصوب برای اداره امور وقف به علتی در انجام...
کد خبر: ۱۰۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
تعدادی از سوالات شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش... قرار گرفته را با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری... از متولّی شرعی وقف با دخالت در امور وقف و... تصرّف در آن و تغییر شرطهایی که در صیغه وقف...
کد خبر: ۱۰۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
تعدادی از سوالات شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش... قرار گرفته را با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری... که برای مسجد وقف شده‏اند مثل املاکی که برای اقامه... مجالس وعظ و ارشاد و تبلیغ احکام در مسجد وقف...
کد خبر: ۱۰۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
تعدادی از سوالات شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش... قرار گرفته را با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری... مسجد وقف کرده و تولیت آن را برای فرزندان خود...
کد خبر: ۱۰۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
تعدادی از سوالات شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش... قرار گرفته را با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری... وقف عام کند و تولیت آن را تا زنده است... منصوب از طرف واقف از حدود اختیارات تولیت وقف خارج...
کد خبر: ۱۰۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۸


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
تعدادی از سوالات شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش... قرار گرفته را با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری... متولّی وقف نصب شده باشند آیا شرعاً صحیح است که... به تصدّی امور وقف بپردازند و اگر بین آنان راجع...
کد خبر: ۱۰۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
تعدادی از سوالات شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش... قرار گرفته را با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری... با علما تصمیم به تنظیم سند مستقلی برای وقف آنها... است که وقف اراضی جدید در سند وقف قبلی ثبت...
کد خبر: ۱۰۲۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳


شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته را... با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری منتشر نموده ایم...
تعدادی از سوالات شرعی درباره وقف که بیشتر مورد پرسش... قرار گرفته را با توجه به استفتائات مقام معظم رهبری... منتشر نموده ایم س 2001 آیا جایز است متولّی وقف... کارهایی که برای اداره شئون وقف انجام می‏دهد برای خودش...
کد خبر: ۱۰۲۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲


box