body
tr_sar
برچسب ها
tl_sar
برچسب: آگهی مزایده
کد خبر: ۱۵۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲


کد خبر: ۱۵۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲


ال آی را طبق مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی... امیرابن عضدالدوله شروط آگهی مزایده 1- قیمت پایه مزایده خودرو... شرکت در مزایده میتوانند فرم شرکت در مزایده را از... بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند بود 4-...
کد خبر: ۱۵۷۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲


واحد 17 دارای انباری از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار...
1376 از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید شروط و... تعهدات مزایده 1‏‏‏- مدت اجاره یکسال از زمان تنظیم قرارداد... پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000‏‏‏/000‏‏‏/7 ریال... 3‏‏‏- داوطلبین جهت شرکت در مزایده بایستی فیش به مبلغ...
کد خبر: ۱۵۷۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲


اعیان انباری رااز طریق مزایده کتبی و برابر شروط وتعهدات...
باب عرصه و اعیان انباری رااز طریق مزایده کتبی و... بعنوان پایه مزایده ماهیانه 000‏‏/000‏‏/11 ریال 2‏‏-موقوفه هاجر و عبدالرضا... شمال غربی گاراژ اطمینان مبلغ بعنوان پایه مزایده ماهیانه 000‏‏/000‏‏/25... باشد 2‏‏- برنده مزایده میبایست در موقع تنظیم قرارداد اجاره...
کد خبر: ۱۵۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵


مترمربع را از طریق مزایده برابر مقررات و شروط ذیل...
تهرانی بمساحت 40‏/14 مترمربع را از طریق مزایده برابر مقررات... نمایند اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده مبلغ000‏/300‏/4ریال ودیعه برسم قرض... الحسنه سه ماه اجاره پیشنهادی شروط مزایده 1‏-مدت اجاره یکسال... کامل خورشیدی از تاریخ اعلام برنده مزایده خواهد بود 2‏-...
کد خبر: ۱۵۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵


واحدآپارتمان تجاری از طریق مزایده کتبی و برابر شروط وتعهدات...
عرصه و اعیان یکواحدآپارتمان تجاری از طریق مزایده کتبی و... مبلغ بعنوان پایه مزایده ماهیانه 000‏‏/500‏‏/9 ریال شروط وتعهدات 1‏‏-... مزایده میبایست در موقع تنظیم قرارداد اجاره ضامن معتبر ترجیحاً... نباشد هیچگونه تعهدی در قبال برنده مزایده نخواهند داشت 3‏‏-...
کد خبر: ۱۵۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴


طریق مزایده کتبی و برابر شروط وتعهدات ذیل به اجاره...
اعیان مسکونی را از طریق مزایده کتبی و برابر شروط... پایه مزایده ماهیانه 000‏‏/500‏‏/7 ریال شروط وتعهدات 1‏-مدت اجاره یک... سال خورشیدی می باشد 2‏‏- برنده مزایده میبایست در موقع... قبال برنده مزایده نخواهند داشت 3‏‏- شرکت کنندگان موظف هستند...
کد خبر: ۱۵۶۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴


انباری را از طریق مزایده کتبی و برابر شروط وتعهدات...
3باب عرصه و اعیان انباری را از طریق مزایده کتبی... مبلغ بعنوان پایه مزایده ماهیانه 000‏‏/500‏‏/4 ریال 2‏‏-موقوفه میرزا محمد... مبلغ بعنوان پایه مزایده 000‏‏/000‏‏/4 ریال 3‏‏-موقوفه میرزا محمد خان... پایه مزایده 000‏‏/100‏‏/4 ریال شروط وتعهدات 1‏- مدت اجاره یک...
کد خبر: ۱۵۶۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴


را از طریق مزایده برابر مقررات و شروط ذیل برای...
بمساحت 82‏/14 مترمربع را از طریق مزایده برابر مقررات و... اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده مبلغ000‏/000‏/36ریال ودیعه برسم قرض الحسنه... سه ماه اجاره پیشنهادی شروط مزایده 1‏-مدت اجاره یکسال کامل... خورشیدی از تاریخ اعلام برنده مزایده خواهد بود 2‏- مزایده...
کد خبر: ۱۵۶۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳


از طریق مزایده برابر مقررات و شروط ذیل برای یک...
بمساحت 121مترمربع را از طریق مزایده برابر مقررات و شروط... بهاء ماهیانه پایه مزایده مبلغ000‏/500‏/19ریال ودیعه برسم قرض الحسنه سه... ماه اجاره پیشنهادی شروط مزایده 1‏-مدت اجاره یکسال کامل خورشیدی... از تاریخ اعلام برنده مزایده خواهد بود 2‏- مزایده بصورت...
کد خبر: ۱۵۶۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳


مترمربع را از طریق مزایده برابر مقررات و شروط ذیل...
تهرانی بمساحت 45‏/10 مترمربع را از طریق مزایده برابر مقررات... نمایند اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده مبلغ000‏/135‏/3ریال ودیعه برسم قرض... الحسنه سه ماه اجاره پیشنهادی شروط مزایده 1‏-مدت اجاره یکسال... کامل خورشیدی از تاریخ اعلام برنده مزایده خواهد بود 2‏-...
کد خبر: ۱۵۶۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳


کد خبر: ۱۵۵۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


کد خبر: ۱۵۵۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


رقبه اجاره بهاء پایه مزایده به ریالآپارتمان 60 سرلشکر خدایار... مزایده 1- مدت اجاره یک سال کامل خورشیدی از تاریخ... تنظیم سند اجاره می باشد 2- متقاضیان شرکت در مزایده... مزایده بحساب اعلامی امور مالی اداره اوقاف و امور خیریه...
کد خبر: ۱۵۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


شروط وتعهدات 1‏- اجاره بها ماهیانه به عنوان پایه مزایده... 3‏- برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ اجاره پیشنهاد... مبلغ 000‏/000‏/60 ریال بعنوان سپرده مزایده بحساب 100722063‏/128 با نک... شود 6‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به درخواست های...
کد خبر: ۱۵۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


شروط وتعهدات 1‏- اجاره بها ماهیانه به عنوان پایه مزایده... 3‏- برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ اجاره پیشنهاد... مبلغ 000‏/800‏/46 ریال بعنوان سپرده مزایده بحساب 100722063‏/128 با نک... شود6‏- مزایده بصورت کتبی بوده و به درخواست های شفاهی...
کد خبر: ۱۵۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


که اجاره دادن موقوفه الزاما به طریق مزایده و با... می تواند در مزایده موقوفه مانند سایر اشخاص شرکت کند... سرانجام تصمیم نهایی با کمیسیون مزایده است ۳ اجاره بها... به طریق مزایده صورت می پذیرد اما اجاره برخی از...
کد خبر: ۱۵۴۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱


کد خبر: ۱۵۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵


شرکت در مزایده به اداره اوقاف و امورخیریه شمیران مراجعه... مزایده رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 20‏/11‏/1395 درمحل این... و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد و حضور... متقاضیان درجلسه مزایده آزاد میباشد 4‏- مزایده بصورت کتبی بوده...
کد خبر: ۱۵۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳


box