body
tr_sar
برچسب ها
tl_sar
برچسب: آگهی مزایده
جی را از طریق مزایده به فروش گذاشته است ...
در سی متری جی را از طریق مزایده به فروش...
کد خبر: ۱۷۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


از طریق مزایده به فروش بگذارد ...
متری جی را از طریق مزایده به فروش بگذارد انتهای...
کد خبر: ۱۷۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


مغازه واقع در سی متری جی را از طریق مزایده...
از طریق مزایده به فروش گذاشته است انتهای پیام/...
کد خبر: ۱۷۹۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


در سی متری جی را از طریق مزایده به فروش...
مزایده به فروش بگذارد انتهای پیام/...
کد خبر: ۱۷۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


مغازه واقع در سی متری جی را از طریق مزایده...
از طریق مزایده به فروش گذاشته است انتهای پیام/...
کد خبر: ۱۷۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


باب مغازه تجاری واقع در جاده خاوران را به مزایده...
را به مزایده گذاشته است انتهای پیام/...
کد خبر: ۱۷۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


مطهری را از طریق مزایده به فروش بگذارد ...
در خیابان شهید مطهری را از طریق مزایده به فروش...
کد خبر: ۱۷۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


باب مغازه واقع در خیابان امین الملک را به مزایده...
را به مزایده گذاشته است انتهای پیام/...
کد خبر: ۱۷۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


از طریق مزایده به فروش بگذارد ...
پژو پارس را از طریق مزایده به فروش بگذارد انتهای...
کد خبر: ۱۷۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


دوطبقه را به مزایده گذاشته است ...
یک باب ساختمان دوطبقه را به مزایده گذاشته است انتهای...
کد خبر: ۱۷۹۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


خمینی را به مزایده گذاشته است ...
در خیابان مصطفی خمینی را به مزایده گذاشته است انتهای...
کد خبر: ۱۷۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


آگهی مزایده یک باب مغازه مربوط به بقعه مبارکه امامزاده...
–شماره داخلی 112 را از طریق مزایده به افراد مومن... 112 72‏‏‏‏‏/31 متر مربع اجاره ماهیانه پایه مزایده 29 100... دریافت نماید 3‏‏‏‏‏- برنده مزایده کسی شناخته می شود که... گردد ویا شرایطی غیرازشرایط آگهی مزایده داشته باشد و یا...
کد خبر: ۱۷۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱


آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان واقع...
غفاریان بمساحت 64‏/76مترمربع را از طریق مزایده برابر مقررات و... اجاره بهاء ماهیانه پایه مزایده مبلغ000‏/000‏/13ریال ودیعه برسم قرض الحسنه... سه ماه اجاره پیشنهادی شروط مزایده 1‏-مدت اجاره یکسال کامل... خورشیدی از تاریخ اعلام برنده مزایده خواهد بود 2‏- مزایده...
کد خبر: ۱۷۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱


آگهی مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه از رقبات...
طریق مزایده عمومی و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به... 9577607 شروط آگهی مزایده 1‏- عرصه و اعیان یک باب... اداره اوقاف و کمیسیون آگهی مزایده در قبول یا رد... پیشنهادات مختار میباشند 5‏- هزینه کارشناسی چاپ و نشر آگهی...
کد خبر: ۱۷۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳


آگهی مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 جی ال...
نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده کتبی و برابر... پایه مزایده مبلغ 000‏‏/000‏‏/130 ریال یکصد و سی میلیون ریال... 2‏‏-متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی مبلغ 000‏‏/000‏‏/13 ریال بعنوان... سپرده در مزایده به حساب جاری 72309855 بانک تجارت شعبه...
کد خبر: ۱۷۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳


آگهی مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه از رقبات...
امامزاده عقیل ع روبروی کلانتری 15 را از طریق مزایده... کمیسیون آگهی مزایده در قبول یا رد پیشنهادات مختار میباشند... 6‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند... لازم از مراجع ذیربط بعهده برنده مزایده میباشد 12‏- برنده...
کد خبر: ۱۷۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱


آگهی مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 جی ال...
کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده کتبی و برابر شروط... مزایده مبلغ 000‏‏/000‏‏/130 ریال یکصد و سی میلیون ریال 2‏‏-متقاضیان... جهت شرکت در مزایده بایستی مبلغ 000‏‏/000‏‏/13 ریال بعنوان سپرده... در مزایده به حساب جاری 72309855 بانک تجارت شعبه باقرشهر...
کد خبر: ۱۷۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱


آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 5‏/39 مترمربع...
وتعهدات 1‏- اجاره بها ماهیانه به عنوان پایه مزایده مبلغ000‏/500‏/4می... مزایده کسی است که بالاترین مبلغ اجاره پیشنهاد دهد و... بعنوان سپرده مزایده بحساب 100722063‏/128 با نک ملی بنام سازمان... حروف و عدد نوشته شود 6‏- مزایده بصورت کتبی بوده...
کد خبر: ۱۷۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱


آگهی مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 5‏/39 مترمربع...
وتعهدات 1‏- اجاره بها ماهیانه به عنوان پایه مزایده مبلغ000‏/500‏/4می... مزایده کسی است که بالاترین مبلغ اجاره پیشنهاد دهد و... بعنوان سپرده مزایده بحساب 100722063‏/128 با نک ملی بنام سازمان... حروف و عدد نوشته شود 6‏- مزایده بصورت کتبی بوده...
کد خبر: ۱۷۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱


آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری شماره 7 به مساحت...
شروط وتعهدات 1‏- اجاره بها ماهیانه به عنوان پایه مزایده... برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ اجاره پیشنهاد دهد... 000‏/000‏/12ریال بعنوان سپرده مزایده بحساب 100722063‏/128 با نک ملی بنام... با حروف و عدد نوشته شود 6‏- مزایده بصورت کتبی...
کد خبر: ۱۷۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱


box