body
اگر کودکی کمتر از محدوده سنی مشخص شده به بلوغ برسد، آن را بلوغ زودرس می گویند.
رژیم غذایی غنی از روغن ماهی، علایم زخم بستر را 20 تا 25 درصد کاهش می دهد.
صمدی در گفت و گو با امینانه:
نماینده ادوار در مجلس شورای اسلامی گفت :به جز موقوفاتی مانند مسجد و از این قبیل که فعالیتشان کاملا مشخص است ، عملکرد دیگر موقوفات برای مردم خیلی شفاف به نظر نمی رسد .
سرخالو (Lychll) میوه ای است که پوست آن سرخ و چرم مانند و تیغ تیغی و شبیه توت فرنگی است.
مصرف منظم گیاه مرزنجوش باعث کاهش یافتن میزان کلسترول می شود.
صفحه  از ۳۴۸۱