body
در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:باید تلاش کنیم که فضاهای آموزشی با استفاده از وقف افزایش یابد چرا که وقتی درهای یک مدرسه باز می شود درهای زندان بسته می شود .
در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
مسئول فرهنگی اداره اوقاف ورامین از دو مورد وقف در این اداره خبر داد.
امینانه گزارش می‌دهد؛
در این گزارش گفتگو امینانه با واقف زمین 200 متری برای احداث حسینیه را بخوانید.
در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر سنت حسنه وقف درست انجام شود و اداره اوقاف هم مدیریت های خود را بیشتر انجام دهد و با امانت داری خوبی که اداره اوقاف دارد خیلی تاثیرگذار خواهد بود برای فقر زدایی و سنت حسنه ای که یادگاری است باقی بماند.
در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
مسئول فرهنگی اداره اوقاف شمیران از ثبت سه باب منزل در این اداره خبر داد.
صفحه  از ۲۹۷۱
tr_sar
آخرین اخبار
tl_sar
box