body
کد خبر: ۱۸۶۴۵
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۹
رستمی در گفتگو با امینانه :
مسئول اداره تحقیق اوقاف استان تهران گفت : در سال های اخیر تغییر و تحولات صورت گرفته در حوزه وقف به ویژه در شیوه ها و روش های نظارت و تحقیق و همچنین تشکیل سامانه جامع بانک اطلاعات و مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه موجب شده است تا مقررات مربوط به این حوزه نیز بازنگری و اصلاح شوند
رستمی مسئول اداره تحقیق اوقاف استان تهران در گفتگو با امینانه با بیان اینکه یکی از ماموریت های و وظایف مهم سازمان اوقاف و امور خیریه تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم است ، گفت : مطابق ماده 14  قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، تمامی این اعمال توسط شعب تحقیق آن سازمان در مورد همه مباشران موقوفات اعم از متولی، ناظر، امین و ادارات اوقاف و امور خیریه در موقوفات تحت عمل و نظارت سازمان مذکور انجام می شود .
وی در ادامه اظهار داشت : در سال های اخیر، تغییر و تحولات صورت گرفته در حوزه وقف به ویژه در شیوه ها و روش های نظارت و تحقیق و همچنین تشکیل سامانه جامع بانک اطلاعات و مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه موجب شده است تا مقررات مربوط به این حوزه نیز بازنگری و اصلاح شوند.
وی افزود : در حال حاضر بر اساس آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه ، این آیین نامه مورد اصلاح و بازنگری اساسی قرار گرفته است .
وی تصریح کرد : با توجه به اهمیت موضوع پیش نویس آیین نامه جدید ، برای طرح و تصویب در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته است و در کمیسیون لوایح درحال رسیدگی می باشد.
انتهای پیام/

نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: