body
کد خبر: ۱۷۸۵۳
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸
ادیب در گفت و گو با امینانه :
یک کارشناس اقتصادی گفت : یکی از زمینه هایی که «وقف» می تواند به طور فعّال وارد عمل شود و موانع سعادت و به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان را برطرف کند، در بیان محو فقر و در نتیجه تأمین اجتماعی می باشد.
محمد ادیب کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با امینانه گفت : فقر یکی از موانع عمده پیشرفت و سعادت انسان و به فعلیت رسیدن قوه ها و استعدادهایی است که خداوند متعال برای نیل انسان به اهداف به او داده شده است .
وی در ادامه اظهار داشت : یکی از زمینه هایی که  «وقف» می تواند به طور فعّال وارد عمل شود و موانع سعادت و به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان را برطرف کند، در بیان محو فقر و در نتیجه تأمین اجتماعی می باشد.
وی افزود : تاریخ وقف این حقیقت را روشن می کند که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است چنان که در تاریخ آمده است.
ادیب اذعان داشت : به همان میزان که وضع مالی مسلمین بهبود پیدا می کرد در موقوفات هم از جهت کمّی و کیفی گسترش و تغییراتی حاصل می شد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت : اکنون پس از چهارده قرن همچنان بهترین سیستم تأمین اجتماعی وقف است  که با استفاده از حسن نیکوکاری و وعده ثروت در آخرت در بین مردم رواج دارد بدون اینکه هزینه ای برای بیت المال مسلمین داشته باشد.
وی تصریح کرد : باید بتوانیم این فرهنگ و راهکار اقتصادی را به نوعی در جامعه رواج دهیم که همچنان گره گشای مسائل اقتصادی باشد و بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف نماید .
انتهای پیام /
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: