body
کد خبر: ۱۷۳۵۸
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۶
آگهی مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 جی ال ایکس اعلام شد.
به گزارش امینانه، اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شهر تهران ( ادارات شرق و جنوب)و متولیان موقوفه فیروزکوهی در نظر دارند یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 جی ال ایکس با مدل 1384به رنگ نقره ای به شماره شهربانی 139 س 39 ایران 22 متعلق به موقوفه طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده کتبی و برابر شروط ذیل به فروش برساند .
 
« شروط و تعهدات »
 
1 ‏‏-مبلغ پایه مزایده مبلغ (000‏‏/000‏‏/130 )ریال ( یکصد و سی میلیون ریال )        
 
2‏‏-متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی مبلغ 000‏‏/000‏‏/13 ریال بعنوان سپرده در مزایده به حساب جاری 72309855 بانک تجارت شعبه باقرشهر بنام موقوفه واریز و   فیش مربوطه را همراه با تقاضای کتبی و با ذکر مشخصات ، مبلغ پیشنهادی و آدرس پستی در پاکت لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21‏‏/5‏‏/96 به دبیر خانه اوقاف و امو رخیریه ناحیه 3 واقع  درخیابان جمهوری نرسیده به پل حافظ کوچه رم پلاک 28 تحویل و رسید دریافت نمایند .
 
3‏‏- مبلغ پیشنهادی باید بطور صریح و واضح با حروف و عدد نوشته شود .
 
4 ‏‏- به پیشنهادات بدون فیش بانکی ، مخدوش، مبهم ، مشروط بدون امضا ء لاک گرفته یا آنهائیکه خارج از موعد مقرر رسید شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 
5‏‏- هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناسی و هزینه انتقال سند در دفتر اسناد رسمی بعهده برنده مزایده میباشد   .
 
6‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند .
 
 7‏‏- جلسه کمیسیون در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 22‏‏/5‏‏/1396 در این اداره وبا حضور اعضای کمیسون مزایده قرائت خواهد شد و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد خواهد بود
 
8‏‏- اعضای کمیسیون در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات واصله مختار خواهد بود .
 
       9‏‏- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 3 روز پس از تشکیل کمیسیون جهت دریافت ابلاغ به این اداره مراجعه نماید
 
    10 ‏‏-   برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از مزایده جهت اقدام قانونی به این اداره مراجعه نماید .
 
11 ‏‏- در صورت انصراف برنده مزایده سپرده ایشان به نفع موقوفه ضبط ومورد مزایده به ترتیب با نفرات دوم و سوم واگذار خواهد شد و این موضوع در خصوص نفرات دوم و سوم نیز تسری خواهد داشت .
 
12 ‏‏- ودیعه واریزی نفرات دوم و سوم تا مدت 15 روز پس از جلسه مزایده پرداخت خواهد شد .
13‏‏- متقاضیان جهت بازدید از مورد مزایده میتوانند همه روزه در ساعات اداری به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری واقع در میدان نماز خیابان گلها مراجعه نمایند.

انتهای پیام/
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: