body
کد خبر: ۱۷۳۳۸
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۸
آگهی مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 جی ال ایکس
به گزارش امینانه از  روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران ، اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شهر تهران ( ادارات شرق و جنوب)و متولیان موقوفه فیروزکوهی در نظر دارند یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 جی ال ایکس با مدل 1384به رنگ نقره ای به شماره شهربانی 139 س 39 ایران 22 متعلق به موقوفه طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده کتبی و برابر شروط ذیل به فروش برساند .

« شروط و تعهدات »

1 ‏‏-مبلغ پایه مزایده مبلغ (000‏‏/000‏‏/130 )ریال ( یکصد و سی میلیون ریال )       

2‏‏-متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی مبلغ 000‏‏/000‏‏/13 ریال بعنوان سپرده در مزایده به حساب جاری 72309855 بانک تجارت شعبه باقرشهر بنام موقوفه واریز و   فیش مربوطه را همراه با تقاضای کتبی و با ذکر مشخصات ، مبلغ پیشنهادی و آدرس پستی در پاکت لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21‏‏/5‏‏/96 به دبیر خانه اوقاف و امو رخیریه ناحیه 3 واقع  درخیابان جمهوری نرسیده به پل حافظ کوچه رم پلاک 28 تحویل و رسید دریافت نمایند .

3‏‏- مبلغ پیشنهادی باید بطور صریح و واضح با حروف و عدد نوشته شود .

4 ‏‏- به پیشنهادات بدون فیش بانکی ، مخدوش، مبهم ، مشروط بدون امضا ء لاک گرفته یا آنهائیکه خارج از موعد مقرر رسید شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5‏‏- هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناسی و هزینه انتقال سند در دفتر اسناد رسمی بعهده برنده مزایده میباشد   .

6‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند .

 7‏‏- جلسه کمیسیون در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 22‏‏/5‏‏/1396 در این اداره وبا حضور اعضای کمیسون مزایده قرائت خواهد شد و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد خواهد بود

8‏‏- اعضای کمیسیون در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات واصله مختار خواهد بود .

       9‏‏- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 3 روز پس از تشکیل کمیسیون جهت دریافت ابلاغ به این اداره مراجعه نماید

    10 ‏‏-   برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از مزایده جهت اقدام قانونی به این اداره مراجعه نماید .

11 ‏‏- در صورت انصراف برنده مزایده سپرده ایشان به نفع موقوفه ضبط ومورد مزایده به ترتیب با نفرات دوم و سوم واگذار خواهد شد و این موضوع در خصوص نفرات دوم و سوم نیز تسری خواهد داشت .

12 ‏‏- ودیعه واریزی نفرات دوم و سوم تا مدت 15 روز پس از جلسه مزایده پرداخت خواهد شد .

13‏‏- متقاضیان جهت بازدید از مورد مزایده میتوانند همه روزه در ساعات اداری به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری واقع در میدان نماز خیابان گلها مراجعه نمایند

انتهای پیام/
برچسب ها: آگهی مزایده
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: