body
کد خبر: ۱۵۳۲۵
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۵
در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: با توجه به اینکه جامعه ایرانی به سمت پیرشدن پیش می رود مردم توجه به وقف برای احداث خانه سالمندان و رسیدگی به این قشر هم داشته باشند و اگر قرار باشد وقفی انجام گیرد در این زمینه هم انجام شود.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده مردم تهران، در گفتگو با خبرنگار امینانه درباره سنت حسنه وقف گفت: مسئله ای که در جامعه ایرانی بدیهی و مرسوم است و ما به آن اعتقاد داریم وقف است. وقف یک سنت اسلامی است و به شدت در فرهنگ ایرانی ریشه دارد و این سنت از گذشته تا کنون به نسل ها منتقل شده است. ممکن است در برخی سنت ها تغییر به وجد آمده باشد اما مردم به سنت حسنه وقف همچنان پایبند و معتقد هستند. 

وی افزود: در زمینه های فرهنگی و مسائل مختلف دیگری مردم مساعدت داشته اند. به عنوان مثال وقف برای احداث دانشگاه ها و امام زاده ها و دیگر موقوفاتی که می بینیم صورت گرفته است. وقف یک سنت خوبی است که امیدواریم فرهنگ آن حفظ شود.

سیاوشی شاه عنایتی گفت: وقف برای ساخت بیمارستان، مدرسه، خانه سالمندان، بهزیستی و مسجد همه در اولویت هستند، اما با توجه به اینکه جامعه ایرانی به سمت پیرشدن پیش می رود مردم توجه به وقف برای احداث خانه سالمندان هم داشته باشند و اگر قرار باشد وقفی انجام گیرد در این زمینه هم انجام شود. ما شاهد این هستیم که نیاز جامعه به بیمارستان خیلی زیاد است بهرحال در این زمینه ها خیلی ضعیف بوده ایم و تا کنون طبقه ضعیف جامعه نیز نیازمند هستند امیدواریم در زمینه وقف بیمارستان موارد بیشتری داشته باشیم. وقف هایی هم برای دانشگاه انجام شده است و زمانی که شخصا با این موارد روبرو می شوم واقعا لذت بردم از چنین وقف هایی. افرادی که ثروت های خود را که به راحتی می توانند در اختیار فرزندانشان قرار دهند اما آن ثروت را وقف می کنند.

انتهای پیام/
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: